top of page
کمک مسکن/خانه یابی
کمک مسکن چیست؟

دولت ایالتی واشنگتن برای تعداد محدودی از افراد و یا خانواده های کم درآمد، مسکن سبسایدی/ دولتی فراهم می کند.

اگر شما واجد شرایط هستید، می توانید یک واحد مشخص و یا یک منطقه عمومی را انتخاب نموده و در لیست انتظار قرار بگیرید.

هیچ راه مشخصی برای دانستن اینکه دقیقا چه زمانی از لیست انتظار خارج می شوید، وجود ندارد، با توجه به منطقه انتخابی شما، ممکن است این پروسه چندین سال طول بکشد.

لیست مناطق در اینجا ذکر شده است:

https://www.kcha.org/housing/by-city

چه کسانی شامل این کمک می شوند؟

یکی از اعضای خانواده باید دارای معلولیت، سالمند، 55 سال به بالا  باشد و یا به دلیل وابستگی/ تحت کفالت بودن، واجد الشرایط باشد (زیر 18 سال باشد و یا یک فرد دارای معلولیت باشد).

طفلی که هنوز متولد نشده است به عنوان یک فرد وابسته محسوب نمی شود مگر در مواردی که یک زن باردار مجرد بدون فرزندان دیگرش، از طریق برنامه اولیه واجد شرایط تعیین شود.

 

افراد مجرد (طبق تعریف: کسانی که مسن نیستند، در آستانه سالمندی قرار ندارند و یا معلول نباشند) در لیست انتظار قرار نخواهند گرفت.

چگونه درخواست دهید

 

  • از این طریق می توانید برای مسکن سبسایدی درخواست دهید:

 

 https://wakingcomanaged.tenmast.com/apply/

 

  • سایر منابع مسکن/ خانه یابی برای افراد کم درآمد:

 

 https://tenantsunion.org/rights/low-income-housing-search

اطلاعات تماس با ما

 

 دفتر مرکزی

600 Andover Park W

Tukwila, WA 98188

 

شماره تماس:

1100-574 (206)

bottom of page