top of page
 وضعیت مهاجرت در طبقه محافظت شده قرار دارد
آیا می دانید؟


در ایالت واشنگتن، تبعیض علیه افراد به اساس وضعیت مهاجرت آنان در بخش های اشتغال، اماکن عمومی، خانه یابی، اعتبار و بیمه بر خلاف قانون است. این به آن معنا است که مهم نیست شما در کدام مرحله مهاجرت هستید، فاقد مدرک باشید و یا گرین کارت داشته باشید، هیچ کسی نمی تواند از این مسئله به منظور تبعیض علیه شما استفاده نماید.

 

طبقه محافظت شده چیست؟

 

در ایالات متحده آمریکا، برخی مسائلِ مربوط به یک شخص کاملا محافظت شده هستند. به این معنی که شما نباید به دلیل این موارد خاص مورد تبعیض قرار بگیرید. در سراسر ایالات متحده، نمی توان بر اساس نژاد، سن، رنگ، مذهب/ دین، جنسیت، ملیت و یا اصل و نسب، معلولیت، اطلاعات ژنتیکی، شرایط شهروندی و یا وضعیت جانبازی مورد تبعیض قرار گرفت. به عبارت دیگر در سراسر کشور، این موارد در بخش محافظت شده  قرار دارند.

 

در ایالت واشنگتن اعتقادات، گرایش جنسیتی، وجود هرگونه ناتوانی حسی، ذهنی یا جسمی، استفاده از سگ راهنمای آموزش دیده و یا حیوانات خدماتی توسط یک فرد دارای معلولیت و به علاوه بر آن وضعیت مهاجرت و شهروندی نیز در طبقه محافظت شده قرار دارند.

وضعیت مهاجرت به عنوان یک طبقه محافظت شده، به چه معناست؟

 

موسسات فعال در زمینه های اشتغال، مسکن عمومی، خانه یابی، اعتبار و بیمه نمی توانند علیه یک فرد تبعیض قائل شوند و یا یک فرد را به دیگران ترجیج دهند، به این دلیل که آنها یک مهاجر هستند، و یا آنها در ایالت متحده به دنیا آمده اند، اینکه آنها قصد دارند شهروندی و یا اقامت دائم بگیرد و اینکه آنها تصمیم دارند به کشور مبداء خود بازگردند.

تبعیض بر اساس وضعیت مهاجرت چگونه خواهد بود؟

 

تبعیض بر اساس مهاجرت در شرایط مختلف، متفاوت است. یکی از راه‌های تشخیص اینکه آیا بر اساس وضعیت مهاجرتی مورد تبعیض قرار گرفته اید، این است که از شما خواسته شده است تابعیت خود را اثبات کنید و یا ملزم هستید مدارکی را مبنی بر وضعیت مهاجرتی خود ارایه نمایید مگر اینکه از لحاظ قانونی الزامی باشد، و سپس برای آنچه که درخواست کرده اید، رد شوید.

به عنوان مثال، اگر از شما خواسته شده است تابعیت و یا وضعیت مهاجرتی خود را برای کارفرما ثابت نمایید و بعداً از شغل و ترفیع محروم شوید و یا این مسئله مانع اخراج شما گردد.

در صورتی که حق من ضایع شد چه کاری انجام دهم؟
  • نقض مهاجرت را به وزارت دادگستری ایالت متحده آمریکا گزارش دهید و یا با شماره 1-866-347-2423 تماس بگیرید.

  • با انجمن روابط اسلامی-آمریکایی (CAIR-WA)  در knowyourrightswa.com/contact تماس بگیرید.

  • این تخلف را به کمسیون فرصت های شغلی برابر گزارش دهید:
    eeoc.gov/filing-charge-discrimination

bottom of page