top of page
صحت و سلامتی
ارزیابی سلامت پناهندگان

 

بخش ارزیابی صحت و سلامتی پناهندگان در ایالت واشنگتن، با بخش صحت عامه محلی و بخش صحی خصوصی همکاری می نماید تا برای پناهندگان تازه وارد خدمات ارزیابی صحی و معاینه جامع ارایه شود.

همچنین به آنان مراقبت های بعدی و ارجاع جهت خدمات ضروری نیز ارایه می گردد.

 

هدف از معاینه سلامتی عبارتند از:

 • پیگری مواردی را که در معاینات طبی خارج از کشور شناسایی شده است.

 • شناسایی و درمان افراد مبتلا به بیماری های ساری برای کاهش شیوع بیماری های ساری و عفونی.

 • شناسایی شرایطی که ممکن است بر توانایی فرد برای خودکفایی تأثیر منفی بگذارد.

واژه نامه بیمه صحی

 

 اپل هیلت Apple Health

در ایالت واشنگتن، میدیکید Medicaid اپل هیلت Apple Health نامیده می شود. مراقبت های پیشگیرانه مانند معاینه سرطان، درمان دیابت/شکر و فشار خون بالا و بسیاری دیگر از خدمات مراقبت های صحی را ارائه می دهد.

 

مدیکید Medicaid

در ایالت متحد آمریکا، میدیکید یک برنامه دولتی است که در بخش هزینه مراقبت های صحی  برای برخی از افراد با درآمد و منابع محدود کمک می کند.

 

مدیکر Medicare

مدیکر برنامه بیمه درمانی فدرال است که برای افراد 65 ساله یا مسن تر و برخی افراد جوان تر دارای معلولیت، خدمات صحی ارایه مینماید.

بیمه صحی
(میدیکر/میدیکید)
برای کودکان
Apple Health

فرزند شما ممکن است واجد شرایط پوششApple health  برای کودکان به صورت رایگان و یا کم هزینه (حق بیمه کم) گردد، در صورتیکه درآمد شما کمتر از استاندارد Medicaid باشد. (نمودار درآمد را ببینید).*

حداکثر درآمد ماهانه، برای اینکه فرزندم واجد شرایط پوشش رایگان شود چقدر است؟ (رایگان برای کودکان تا 19 سال)

final apple kids screenshot masooma translation

* لیست استندرد درآمدهای ارایه شده در اینجا، ممکن است سالانه در ماه آپریل تغییر نماید و شما می توانید تغییرات را در اینجا مشاهده نمایید: https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/apple-health-medicaid-coverage/children

بیشتر بدانید و از اینجا درخواست دهید: https://www.wahealthplanfinder.org

Apple Health برای بزرگسالان

با در نظر داشت موارد ذیل برای پوشش Apple Health برای بزرگسالان، واجد شرایط هستید:

 • از 19 الی 64 سال سن دارید.

 •  درآمد سالانه خانوار کمتر از استاندارد Medicaid داشته باشید (نمودرا درآمد را ببینید).**

 • شهروند ایالات متحده هستید یا شرایط مهاجرت Medicaid را دارید.

 • حق دریافت مدیکر را ندارید. (مدیکر برنامه بیمه درمانی فدرال برای افراد 65 سال یا بیشتر و برخی از افراد جوان تر دارای معلولیت می باشد).

final screenshot apple adults masooma transltion

* لیست استندرد درآمدهای ارایه شده در اینجا، ممکن است سالانه در ماه آپریل تغییر نماید و شما می توانید تغییرات را در اینجا مشاهده نمایید:

 https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-need-medical-dental-or-vision-care/individual-adults

بیشتر بدانید و از اینجا درخواست دهید: https://www.wahealthplanfinder.org/  

برنامه فوریت های طبی برای اتباع بیگانه

 

این برنامه چیست؟

برنامه فوریت های طبی برای اتباع بیگانه  یک برنامه طبی اضطراری یا عاجل برای افرادی است که شرایط شهروندی یا وضعیت مهاجرت برای برخوردای از سایربرنامه های Apple Health را ندارند.

چه کسی واجد شرایط است؟

 

افراد با شرایط طبی واجد شرایط، که شامل حداقل یکی از موارد زیر باشد:

 • مراقبت در اتاق عاجل، پذیرش بستری، یا جراحی سرپایی.

 • طرح درمان سرطان.

 • درمان دیالیز.

 • داروی ضد پس زدن برای پیوند عضو

 

چگونه درخواست شود:

می توانید به صورت آنلاین از این طریق دخواست دهید: 

www.washingtonconnection.org

یا با تکمیل فورم برای پوشش مراقبت طولانی مدت/ سالمند، نابینا، معلول (HCA 18-005) درخواست دهید. این برنامه کاربردی را می توان از وب سایت سازمان مراقبت های صحی دانلود نمود.

 

https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications.

برنامه صحی بارداری

 

شما ممکن است واجد شرایط پوشش Apple Health برای افراد باردار باشید اگر:

 • حامله هستند.

 • در ایالت واشنگتن زندگی کنید.

 • درآمد کمتر از 193 فیصد از سطح فقر فدرال (FPL) داشته باشید (جدول درآمد را ببینید).**

final pregnant women masooma translation

* لیست استندرد درآمدهای ارایه شده در اینجا، ممکن است سالانه در ماه آپریل تغییر نماید و شما می توانید تغییرات را در اینجا مشاهده نمایید: https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/apple-health-medicaid-coverage/pregnant-individuals#program-requirements

**تعداد خانوار شامل طفلی که هنوز به دنیا نیامده نیز می باشد. مثلا اگر یک مادر مجرد منتظر به دنیا آمدن یک طفل است، تعداد اعضای خانوار، 2 نفر محاسبه می شود.

bottom of page