top of page
حمل و نقل یا ترانسپورت عمومی

حمل و نقل عمومی در منطقه سیاتل شامل بس شهری، ریل یا قطار و خدمات آبی است.

 

ساده ترین راه برای پرداخت هزینه رفت و آمد عمومی، دریافت کارت Orca است. Orca Card یک کارت قابل استفاده مجدد است که با پول بارگیری می شود و سپس برای سوار شدن به اکثر اشکال ترانپسورت عمومی در منطقه استفاده می کنید. اطلاعات بیشتر در اینجا: https://www.myorca.com/

برای پیدا کردن  ترانسپورت عمومی در منطقه، از این وب سایت در مورد نحوه سوار شدن به بس ها و باز کردن کارت دیدن کنید:

https://visitseattle.org/visitor-information/getting-around/

https://www.seattle.gov/transportation/getting-around/transit

 

نقشه ها:

 

منابع ترانسپورت عمومی:

https://onebusaway.org/  برنامه های که برای رهمنایی حمل و نقل عمومی مفید است

 

اگر خارج از منطقه سیاتل هستید، این نقشه به شما نشان می دهد که کدام سازمان ترانسپورتی حمل و نقل عمومی را در منطقه شما مدیریت می کند: tinyurl.com/mapwashington

کارت‌های Orca با کرایه کاهش‌یافته برای افراد مسن (بیش از ۶۵ سال)، جوانان (۶ تا ۱۸) معلول، افراد کم‌ درآمد و افرادی که واجد شرایط دریافت مزایای دولتی دیگر هستند در دسترس است (اطلاعات بیشتر در زیر). برای درخواست کارت Orca با کرایه کاهش یافته، بالای لینک کلیک نماید:https://reducedfare.kingcounty.gov/en-US

 

اگر قبلاً واجد شرایط یکی از مزایای دولتی زیر هستید، می‌توانید برای پاس سالانه سبسایدی در اینجا درخواست دهید:

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/subsidized-annual-pass.aspx

 

ساکنان شهرکها در کینگ کونتی ، پیرس کونتی و سنوومیش کونتی که در سطح فقر فدرال یا کمتر از ۸۰ درصد هستند و در یکی از شش برنامه مزایای ایالتی ثبت ‌نام کرده‌اند، می‌توانند مجوز سالانه سبسایدی معتبر برای سفر در خدمات مترو وSound Transit کینگ کانتی و منطقه سیاتل دریافت کنند. مشتریان واجد شرایط می‌توانند مجوز سالانه سبسایدی را در DSHS، صحت عامه، و خدمات جامعه کاتولیک در سراسر کینگ کونتی، پیرس کونتی و سنوومیش کونتی دریافت کنند.

در حال حاضر، شش برنامه مفاد دولتی عبارتند از:

 • کمک موقت برای خانواده های نیازمند (TANF)/کمک خانواده ایالتی (SFA)

 • کمک نقدی پناهندگان (RCA)

 • کمک نقدی سالمندان، نابینایان یا معلولان (ABD)

 • کمک به زنان باردار (PWA)
  نباید با WIC یا Pregnancy Medical اشتباه شود

 • درآمد تضمینی تکمیلی (SSI)
  نباید با درآمد تامین اجتماعی یا SSDI اشتباه گرفته شود

 • مسکن و نیازهای ضروری (HEN)
  نباید با کمک های مسکن مانند HUD اشتباه گرفته شود

bottom of page