top of page
منابع استخدامی
​مزایای بیکاری

مزایای بیکاری زمانی که شما بدون تقصیر کار خود را از دست می دهید، درآمد موقتی برای شما فراهم می کند. این پول تا حدی جایگزین درآمدهای از دست رفته شما می شود و به شما کمک می کند تا هنگام جستجوی کار جدید هزینه ها را پرداخت کنید. مزایا، از مالیات هایی که کارفرما(های) سابق شما پرداخت کرده است، بر اساس نیاز مالی نیست. در حالی که مزایای را دریافت می کنید، وظیفه شما این است که در اسرع وقت به کار خود بازگردید.

 

برای حفظ مزایا، باید شواهدی نشان دهید که در جستجوی فعال شغل و کار هستید. اگر کاری به شما پیشنهاد شد، باید این پیشنهاد را بپذیرید.

برای دریافت مزایای بیکاری اینجا اقدام کنید: https://secure.esd.wa.gov/home/

منابع استخدامی و آموزشی

 

معلومات کاریابی در مورد دارندگان ویزای مهاجرت ویژه افغانستان و آزادی مشروط

https://www.justice.gov/crt/page/file/1445236/download

 

Upwardly Global : یک سازمان غیرانتفاعی با هدف کمک به مهاجرین و پناهندگان برای شروع مجدد شغل و حرفه ای خود در ایالات متحده است.

https://www.upwardlyglobal.org/

 

 ( دفتر نوآوری و کمک نظارتی ORIA) پروگرام استخدام و آموزش درمقابل غذا : برنامه کاریابی و آموزش SNAP ایالت واشنگتن به عنوان پروگرام  اشتغال و آموزش اساسی غذا (BFET) شناخته می شود. کاریابی، آموزش کاریابی (مهارت های نرم)، خدمات آموزشی (آموزش اساسی برای بزرگسالان، انگلیسی به عنوان زبان دوم و معادل لیسه)، آموزش مهارت های نیروی کار (آموزش حرفه یی)، کمک به ایجاد مشاغل کوچک، خدمات پس از استخدام را ارائه می دهد. و سایر فرصت های شغلی برای دریافت کنندگان غذای اساسی که در برنامه کمک موقت ایالت برای خانواده های نیازمند (TANF) شرکت نمی کنند.

 

یک فرد واجد شرایط دریافت خدمات ORIAو BFET در صورتی است که:

 • 16 سال یا بیشتر

 • دریافت کننده غذای فدرال

 • پناهنده یا مهاجر

 • شهروند ایالات متحده نیست

 • عدم دریافت کمک نقدی پناهندگان (دریافت کنندگان RCA سابق واجد شرایط ORIA BFET هستند)

برنامه مسیر مهارت محدود انگلیسی (SIV و آزادی مشروط بشردوستانه)

 

ما فقط یک برنامه کاریابی دیگر نیستیم. ارائه دهندگان خدمات ما روابط نزدیکی با جوامع قومی دارند و بسیاری از آنها کارمندانی را استخدام می کنند که مهاجر یا پناهنده سابق هستند. ما خدمات را به زبان اصلی شما و به روش‌های فرهنگی مناسب ارائه می‌کنیم.

برنامه مسیر مهارت محدود انگلیسی (LEP) به پناهندگان و والدینی که مزایای کمک موقت برای خانواده های نیازمند را دریافت می کنند کمک می کند تا شاغل شوند.

 

خدمات شامل، اما محدود به موارد زیر نیست:

 

 • زمینه سازی کاروشغل – ورکشاپ ها یا کارگاه‌هایی درباره نحوه جستجوی کار، نوشتن  خلص سوانح، مهارت‌های مصاحبه، انتظارات کارفرما و استفاده از اینترنت برای جستجوی کار.

 • آموزش مهارت ها – آموزش برای به دست آوردن یا بهبود مهارت های کاری در یک حرفه خاص.

 • فعالیت های خدمات اجتماعی – کار بدون دستمزد با یک سازمان غیرانتفاعی که به نفع جامعه است.

 • فعالیت‌های کارآموزی – فرصت‌های بدون دستمزد برای تمرین مهارت‌های کاری و کسب تجربه کاری در محل با یک سازمان غیرانتفاعی.

 • آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم (ESL) - محیط آموزشی صنوف درسی برای افزایش مهارت های سواد آموزی مثل خواندن، گوش دادن، صحبت کردن و نوشتن.

 • خدمات پشتیبانی رفت و آمد - برای کمک به شرکت کنندگان پناهنده غیر TANFکمک می کند تا نیازهای حمل و نقل را برای شرکت در فعالیت های مسیر LEP برطرف کنند. دریافت کنندگان TANF خدمات پشتیبانی را از طریق دفاتر DSHS  محلی خود دریافت می کنند.

 

ارائه دهندگان خدمات ما با شما و کارفرمایان بالقوه همکاری خواهند کرد تا شما را صاحب یک کار به سازند. شما همچنان در جریان کار به دریافت خدماتی مانند ترجمه و کمک برای حل نزاع در محل کار کمک می نمایند تا در کار بمایند.

 

مدیر برنامه استخدام  ORIA LEP Pathway

Artur Arakelyan, email: artur.arakelyan@dshs.wa.gov

 مدیر برنامه آموزش زبان انگلیسی ORIA LEP Pathway

Ashley Mai, email: ashley.mai@dshs.wa.gov

برنامه ادغام، تحرک و توانمندسازی پناهندگان(PRIME)

 

خدمات :PRIME مدیریت قضیه، ورکشاپ یا کارگاه آموزشی خودکفایی، و مهاجرت.

 

PRIME مخفف ترویج ادغام، تحرک و توانمندسازی پناهندگان است. PRIME مجموعه ای از خدمات را به مهاجرین ارائه می دهد که مبتنی بر جامعه، جامع و مشتری محور است. خدمات، ادغام پناهندگان را در جوامع جدید شان ترویج می کند و با آموزش نحوه هدایت سیستم ها و منابع اجتماعی به طور مستقل، تحرک آنها را افزایش می دهد. پناهندگان از دانش به دست آمده برای توانمندسازی خود و به دست آوردن کنترول بر زندگی خود در حالی که رویاها یا اهداف خود را دنبال می کنند، استفاده می کنند.

 

خدمات PRIME برای مهاجرینی که حداقل 16 سال سن دارند و پنج (5) سال یا کمتر در ایالات متحده اقامت داشته اند، در دسترس است. خدمات ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات در سراسر ایالت شامل خدمات جامع مدیریت قضیه، کارگاه های آموزشی خودکفایی و کمک به مهاجرت است. علاوه بر این، PRIME خدمات پشتیبانی از جمله برنامه پناهندگی را ارائه می دهد. پروژه مشارکت مدنی; و یک برنامه حمایت از سلامت روانی برای کسانی که مشکلات سازگاری را در ایالات متحده و/یا ترومای باقیمانده ناشی از آزار و اذیت در کشور خود تجربه می کنند.

bottom of page