top of page
منابع تحصیلی
جوانان و خدمات آموزشی

برنامه اطفال مهاجر بدون همراه برنامه مراقبت از خانواده ایالت واشنگتن برای کودکان مهاجری است که بدون والدین یا سرپرست به ایالات متحده می آیند. این برنامه، خردسالان را در خانواده‌های محلی آموزش ‌دیده به سرپرستی قرار می‌دهد و از نظر فرهنگی، خدمات اجتماعی مناسبی را پشتیبانی می‌کند.

 

کمک هزینه های تأثیرگذاری مکتب پناهندگان به کودکان پناهنده در مکاتب دولتی واشنگتن، به ویژه در مناطقی که تعداد زیادی خانواده مهاجر وجود دارد، خدمات ارائه می دهند.

 
کالج و دانشگاه

 

در واشنگتن، متعلمین مجبور نیستند آمریکایی باشند. شهروندان برای دریافت کمک مالی دولتی یا شهریه مقیم. راه های مختلفی برای واجد شرایط بودن برای دانشجویان مهاجر وجود دارد - از جمله آنهایی که فاقد مدرک هستند. اطلاعات بیشتر در اینجا شهروندان برای دریافت کمک مالی دولتی یا شهریه مقیم وجود دارد. راه های مختلفی برای واجد شرایط بودن برای دانشجویان مهاجر وجود دارد - از جمله آنهایی که فاقد مدرک هستند. اطلاعات بیشتر در لنیک ذیل:

Students who are immigrants, are undocumented, or have DACA | WSAC

 

کالج جامع ایالتی واشنگتن وکالج های فنی ومسلکی:

Explore Our Colleges | SBCTC

 

چه نوع برنامه هایی برای کمک به پرداخت هزینه های کالج وجود دارد؟

Financial Aid Programs | SBCTC

ثبت نام کودکان درمکتب

همه کودکان ساکن در ایالت واشنگتن حق دسترسی به آموزش عمومی را دارند. کودکان می توانند از سن 5 سالگی کودکستان را شروع کنند و تا زمانی که فارغ التحصیل شوند یا 21 ساله شوند به مکتب ادامه دهند.

 

در ایالت واشنگتن، افرادی که می توانند یک کودک را در مدرسه ثبت نام کنند عبارتند از:

  • والدین یا سرپرستان قانونی

  • شخصی که در غیاب والدین یا قیم به عنوان والدین عمل می کند. این ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • یکی از بستگان ارائه دهنده "مراقبت خویشاوندی"،

  • والدین رضاعی یا

  • یک مراقب یا امین که در نقش والدین عمل می کند.

  • یک جوان به تنهایی. جوانی که با والدین خود زندگی نمی کند، و مکان ثابت، منظم یا کافی برای زندگی ندارد، می تواند برای ثبت نام خود به عنوان "جوان بی سرپرست " کمک بگیرد. بخواهید با یک رابط McKinney Vento صحبت کنید، اگر خودتان هستید، یا به جوانی کمک می کنید که به تنهایی در مکتب ثبت نام کند.

 

با ثبت نام (یا ثبت نام) شروع می شود. برای ثبت نام دانش آموز در مکتب، مکاتب معمولاً مدارکی را می خواهند:

 

  • آدرس خود را تأیید کنید.

  • سن فرزندتان را تأیید کنید (مخصوصاً برای ثبت نام در کودکستان). و

  • نشان دهید که فرزند شما واکسین های لازم را انجام داده است.

 

می توانید از مکتب یا دفتر منطقه مکتب کمک بخواهید. همچنین می‌توانید با دفتر ما به شماره 2597-297-866-1 تماس بگیرید یا از صفحه راهنمای دریافت ما دیدن کنید تا از طریق سیستم دریافت آنلاین ما با ما تماس بگیرید:

https://services.oeo.wa.gov/oeo

به یاد داشته باشید، همه کودکانی که در ایالت واشنگتن زندگی می کنند، حق دسترسی به آموزش عمومی را دارند. اگر می‌خواهید فرزند تان را در مکتب ثبت‌نام کنید، اما مدارکی را که مکتب معمولاً نیاز دارد ندارید، لطفاً کمک بخواهید.

همه دانش آموزان حق دسترسی به آموزش از ناحیه ای که شاگرد بیشتر اوقات در آن زندگی می کند دارند. این "منطقه مکتب محل سکونت" متعلمین است.

bottom of page